Zdravstveno negovalna služba

V okviru zdravstveno negovalne službe nudimo stanovalcem Doma:

  • ustrezno oskrbo in zdravstveno nego
  • zdravstveno rehabilitacijo in fizioterapijo
  • delovno terapijo
  • splošno ambulantno dejavnost
  • specialistično psihiatrično dejavnost

Zdravstvena nega in oskrba

Zdravstveno nego  in oskrbo kontinuirano izvaja zdravstveno negovalni tim (medicinske sestre ,tehniki zdravstvene nege , bolničarke/negovalke, delovna terapevtka ,fizioterapevtka) strežnice in drugi sodelavci. Stanovalce razvrščamo v različne tipe zdravstvene nege, glede na njihovo zdravstveno stanje, število in vrsto opravljenih storitev ter porabe časa negovalnega tima.

Dom nudi stanovalcem storitve  oskrbe I. II. III/A in III/B. Stanovalci so nameščeni na oddelke, glede na njihove potrebe po pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih. Naš cilj je dobro počutje stanovalcev in njihovih svojcev.

Oskrba I.- je namenjena osebam , ki so starejše od 65 let, ki  zaradi starosti ali drugih  razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne pomoči. Stanovalci so nameščeni na stanovanjski oddelek .Oskrba vključuje nastanitev, prehrano , pranje perila , čiščenje in uporabo vseh skupnih prostorov.

Oskrba II. – je namenjena  osebam z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne pomoči. Zdravstveno negovalno osebje vzpodbuja stanovalce, da čim dlje ohranjajo samostojnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih.

Oskrba III – je namenjena  osebam z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno pomoč in sicer:

  • III/A – za osebe , ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb
  • III/B – za najtežje prizadete osebe

 

Splošna ambulantna dejavnost

Dr. Štrukelj Mitja specialist družinske medicine  in medicinska sestra prihajata v Dom, vsak dan od 12.00 ure do 15.00 ure. Pregledi se opravljajo v ambulanti in po sobah stanovalcev. Zdravnik predpisuje zdravljene in terapijo, diete, medicinsko tehnične posege in fizioterapijo. Informacije o zdravstvenem stanju, lahko posreduje le izbrani zdravnik, po predhodnem dogovoru z ambulantno sestro ali pa po telefonu ( 05 365 98 21). V času odsotnosti zdravnika, nudi našim stanovalcem nujno medicinsko pomoč, dežurni zdravnik iz ZD Ajdovščine.

Specialistična psihiatrična dejavnost

Dr. Leban Breda specialistka psihiatrije in medicinska sestra prihajata v Dom vsak tretji petek v mesecu med 8.30 in 12.30 uro.