Delovna terapija

Delovna terapija v socialno varstveni ustanovi je strokovna vez med vrednotami in aktivnostmi starejše osebe. Cilj delovne terapije je ohraniti posameznika na najvišji stopnji delovanja ob upoštevanju njegove volje in njegovih vrednot.

Delovni terapevt v Domu starejših občanov Ajdovščina je strokovni zdravstveni delavec, ki pomaga stanovalcem osmisliti življenje s tem, da:

 • jim, ko pridejo v Dom pomaga, da se čimprej vživijo v novo okolje in  navežejo stike s stanovalci.
 • stanovalcem je prijatelj, ki jim ob stiskah prisluhne in jim jih pomaga aktivno reševati (velikokrat kot ključni delavec in zagovornik)
 • pomaga poiskati tiste aktivnosti, ki bi stanovalcem  omogočile kar najvišjo stopnjo samostojnosti in jim zagotovile višjo kakovost življenja.

na področju SKRBI ZASE

Delovni terapevt skrbi za

 • učenje, ohranjanje in obnavljanje: dnevnih aktivnosti ( osebna higiena, oblačenje, slačenje, obuvanje, hranjenje,…), funkcionalne mobilnosti (transfer- posedanje, presedanje,…), za ožje bivalno okolje (urejanje postelje, sobe,…)
 • prilagoditve bivalnega okolja

na področju TELESNE FUNKCIONALNOSTI

Izvaja skupaj  z varovanci aktivne in pasivne terapevtske vaje, ki pomagajo vrniti prizadeto funkcijo : proti uporu, za večjo gibljivost sklepov, večjo mišično moč, ravnotežje in koordinacijo gibov, vzdržljivost in sprostitev delov telesa, ohranjanje komunikacije in socialnih veščin,…

na področju PRODUKTIVNOSTI

 • skrbi za širše bivalno okolje
 • za učenje, ohranjanje in obnavljanje gospodinjskih aktivnosti.
 • za učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik

na področju PROSTEGA ČASA

Stanovalcem svetuje pri:

 • vključevanju v razne interesne skupine (pogovorne, skupine za samopomoč, skupine za zadovoljevanje kulturnih in duhovnih potreb, skupine za ohranjanje psihofizične kondicije, domska skupnost, okupacijske skupine,…)
 • organizira razne prireditve in praznovanja v Domu, srečanja in obiske v Domu in izven Doma, izlete, obiske,…

Delovni terapevt sodeluje tudi s sodelavci,  svojci, prostovoljci, šolami, vrtci, kulturnimi organizacijami, varstveno delovnimi centri, društvi ,…

LETNI PROGRAM PRIREDITEV, OBISKOV, SREČANJ

Stanovalci našega doma

 • Ogled jaslic na Sveti Gori
 • Pustovanje
 • Kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku
 • Kulturni program ob dnevu žena in materinskem dnevu
 • Priprava na velikonočne praznike (barvanje pirhov, peka potice in velikonočni aranžmaji,…)
 • Obredi velikonočnega tedna in blagoslov velikonočnih jedi
 • Udeležba na Reviji pevskih zborov socialnih zavodov Slovenje
 • Izleti stanovalcev in izleti članov Skupin starih ljudi za samopomoč
 • Poletni sladoledni dnevi ob četrtkih
 • Udeležba na Srečanju stanovalcev primorskih in notranjskih Domov
 • Piknik za stanovalce in njihove svojce
 • Prireditve ob obletnici Doma v mesecu Oktobru
 • Udeležba na športnih tekmovanjih v briškuli in balinanju Domov severno-primorske regije
 • Martinovanje
 • Priprava na božične in novoletne praznike ( izdelava adventnih venčkov in aranžmajev, nabiranje mahu, izdelava okraskov in novoletnih voščilnic, postavitev jaslic ter božičnega drevesca,…)
 • Novoletna zabava
 • Mesečno praznovanje rojstnih dni
 • Mesečni obisk potujoče knjižnjice
 • Test hoje 2x letno