Kontakt

Direktorica

TANJA STIBILJ-SLEMIČ

(05) 36 59 813

tanja@dso-a.si

Socialna delavka

JASMINA OGRIČ

Informacije glede sprejema v dom, čakalne vrste, dogovor za sprejem.

(05) 36 59 814

jasmina.ogric@dso-a.si

Socialna delavka

KLAVDIJA BAKARŠIČ

Sprejem v dom, delo s stanovalci, svojci/skrbniki.

(05) 36 59 814

klavdija.bakarsic@dso-a.si

Glavna sestra

LILIJANA DERŽEK

(05) 36 59 815

lilijana.derzek@dso-a.si

Fizioterapija

TANJA LEMUT-KRETIČ

(05) 36 59 827

tanja.lkretic@dso-a.si

Delovna terapija

MOJCA KLAVŽAR

(05) 36 59 822

mojca@dso-a.si

Računovodja

SILVA JAMŠEK

(05) 36 59 812

dsoa@siol.net

Prehrana

PETER TOMAŽIČ

(05) 36 59 825

kuhar@dso-a.si

Tajništvo

MILOJKA GRZEJ

(05) 36 59 811

milojka.grzej@dso-a.si

Ambulanta

dr. NABERGOJ LUCIJA

(05) 36 59 821

Ambulanta

ZDRAVSTVENO OSEBJE

(05) 36 59 816 ali 031 691 588

Koordinator službe pomoči na domu

JASMINA OGRIČ

(05) 36 59 830 ali 031 671 336

pomocnadomu@dso-a.si