Fizioterapija

Fizioterapija domskih stanovalcev je namenjena preventivi, zdravljenju njihovih bolezni in rehabilitaciji po različnih travmatskih  poškodbah, daljšem mirovanju zaradi različnih bolezni ali pa obravnava nevroloških obolenj.

Predstavlja pomemben del celostne rehabilitacije starostnika. Na osnovi bolnikovega stanja se ob sprejemu sestavi program, ki zajema metode gibanja in fizikalne terapije. Osnovni namen je s čimmanj bolečin (protibolečinska terapija ) vzdrževati oziroma vrniti starostniku najvišjo možno stopnjo aktivnosti.

Fizioterapijo predpisuje splošni zdravnik ali specialist – fiziater, ki skrbi za preprečevanje, ocenjevanje, vzdrževanje zdravstvenih poškodb, bolezni in prizadetosti. Pri svojem delu je fizioterapevt samostojen, a v mejah svoje strokovnosti sodeluje tudi z drugimi profili stroke, tako z zdravnikom, delovnim terapevtom ter z drugim zdravstveno negovalnim osebjem.

Pri starejših stremimo za tem, da bi dosegli samostojnost v vsakodnevnih aktivnostih, dobro komuniciranje ter čimbolj samostojno  in aktivno življenje.

Večji del fizioterapevtskih obravnav se vsak dan izvaja individualno, v prostorih fizioterapije ali na oddelkih doma, po izdelanem urniku dela. Program rehabilitacije se razlikuje glede na različne bolezni in poškodbe, ki skoraj praviloma spremljajo starostnika in so več ali manj specifične zanj.

Pri fizioterapevtski obravnavi uporabljamo sledeče metode:

  • kinezioterapija: učenje individualnega izvajanja aktivnih gibov in vodenje skupinskih vaj s tehnikami, proste vaje, vaje proti uporu, različne tehnike koncepta PNF ter izvajanje pasivnih tehnik kinezioterapije
  • respiratorna fizioterapija: -dihalne vaje, vibracijska masaža, položajna drenaža
  • elektroterapija: UZ, DD
  • terapija z laserjem
  • lokalno ogrevanje in ohlajanje: površinsko ogrevanje s toplimi oblogami, ohlajanje z ledom in krio-masaža
  • funkcionalne aktivnosti
  • aktivna ali pasivna vzdržljivost  z aparatom MOTO-med
  • aplikacija protez in ortoz ter učenje njihove uporabe
  • edukacija

Z vsakodnevno  jutranjo skupinsko telovadbo popestrimo aktivno starost naših stanovalcev v katero občasno vključimo terapevtske palice, trakove ali žogo.
V okviru fizio in delovne terapije smo oblikovali tudi interesno skupino stanovalcev za rekreacijske dejavnosti. Tedensko organiziramo »fit telovadbo« za bolj aktivne in pokretne stanovalce in organizacija pohodov po naši bližnji okolici. Sprotna motivacija in naš rezultat pa je izpeljava Cindi programa - Test hoje in predstavitev Nordijske hoje.

Vzdrževanje in razporejanje.

Vse metode, katerih se poslužujem imajo skupen in edini cilj – gibanje, ter tako pozitivno vplivati na psihofizično počutje in kvaliteto življenja naših stanovalcev.