Socialna služba

Najpogosteje  je  prvi kontakt bodočega stanovalca z Domom prav pogovor s socialno delavko. Pri njej  prosilec dobi vse ustrezne informacije v zvezi s sprejemom: osebno ali po telefonu.

Socialna delavka sprejme starostnika v Dom; vodi in izvede  postopek sprejema.

Odločitev starostnika za odhod v dom ni lahka. Poleg tega, da zamenja življenjsko okolje, vso socialno mrežo, so tu pogosto prisotne še zdravstvene težave, prav tako pa je v našem okolju še vedno polno predsodkov v zvezi z bivanjem v domovih. Na take stiske in težave je pozorna socialna delavka in jih skuša blažiti, pomagati  reševati.

Stanovalcu nudi  pomoč pri vživljanju v novo okolje doma, prav tako pa vodi razgovore z njihovimi svojci, ki se ob odhodu svojca v Dom prav tako pogosto znajdejo v stiski.

Pred sprejemom v dom je možno in zaželeno, da si bodoči stanovalec Dom ogleda in tako olajša prihod v dom.

V času bivanja v Domu nudi socialna  delavka stanovalcem individualno pomoč v obliki svetovalnih razgovorov, vodi mesečne sestanke s stanovalci, kjer jih informira o tekočem dogajanju v hiši, obenem pa sprejema njihove predloge in pobude v zvezi z življenjem v domu.

Veliko pozornosti posveča tudi njihovim svojcem v obliki individualnih  razgovorov, svetovanju.