Javni razpis

Objavljamo javno povabilo za oddajo ponudb pri izbiri izvajalca za izvedbo del:

PRIZIDAVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DSO AJDOVŠČINA.

Razpisna dokumentacija (Časovna izvedba del: SLIKA1, SLIKA2, SLIKA3, SLIKA4)
Razpisna dokumentacija (ponudbeni del)


Dokumentacija za izvedbo vzdrževalnih del (popis del)

Dokumentacija za izvedbo novogradnje (popis del)