Javni razpis

 

Javno naročilo   OPREMA - pohištvo


Datum:31.05.2023

Objavljamo spremembo roka oddaje ponudb. Rok za oddajo ponudb je 09.06.2023 do 9.00 ure. odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 09.06.2023 z začetkom ob 10.00 uri.


Objavljamo spremenjen  popis opreme  230530_DSO Ajdovščina_OPREMA_DSO_ - popravek.xlsx


Datum: 26.04.2023

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku javnega naročila  OPREMA - pohištvo .


Rok za oddajo ponudbe je 01. 06. 2023  do 09.00 ure.

Naročnik opozarja, da je potrebno ponudbeno dokumentacijo predložiti v elektronski obliki  in sicer preko   informacijskega sistema e JN .

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 19. 05. 2023 do 12.00 ure.


Javno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap. št.:   JN 0255-B01

ter v Dopolnilo k Uradnemu listu  Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap. št. : 2023/S 084 255433


DOKUMENTACIJA JN  ZA OPREMO

Dokumentacija JN - OPREMA - pohištvo.pdf

Dokumentacija JN - OPREMA - pohištvo.docx

ESPD.pdfJavno naročilo   Tehnologija kuhinje - ponovitev JN

Datum: 28.10.2022

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku javnega naročila  Tehnologija kuhinje .


Rok za oddajo ponudbe je 05.12.2022  do 09.00 ure.

Naročnik opozarja, da je potrebno ponudbeno dokumentacijo predložiti v elektronski obliki  in sicer preko  informacijskega sistema e JN .

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 23.11.2022 do 12.00 ure.


Javno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap.št. JN007397/2022-B01

ter v Dopolnilo k Uradnemu listu  Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap.št. 2022/S 211-606724


 DOKUMENTACIJA JN


za objavo 28.10.22.zip

Objavljamo 2. popravek popisa  v okviru JN Tehnologija kuhinje 

Popravek popisov 22. 6. 2022.zip


Objavljamo 1. popravek razpisne dokumentacije za javno naročilo Tehnologija kuhinje

1. POPRAVEK Dokumentacije JN - tehnologija kuhinje.pdf

Rok za  postavitev vprašan je spremenjen na 28.07.2022 do 12.00 ure. Rok za oddajo ponudb je 07.07.2022 do 09.00 ure.  

Popravek  popisa opreme kuhinje

KopijaDSO Kresnice_oprema kuhinje (popis del) korigirano 10.6.22.xls

Javno naročilo   Tehnologija kuhinje

Datum: 20.05.2022

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku javnega naročila  Tehnologija kuhinje .


Rok za oddajo ponudbe je 27.06.2022  do 09.00 ure.

Naročnik opozarja, da je potrebno ponudbeno dokumentacijo predložiti v elektronski obliki  in sicer preko  informacijskega sistema e JN .

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 17.06.2022 do 12.00 ure.


Javno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap.št. JN003474/2022 B01

   ter v Dopolnilo k Uradnemu listu  Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap.št. 2022/S 101-279338


 DOKUMENTACIJA JN

Dokumentacija JN - tehnologija kuhinje.pdf

DSO Kresnice_oprema kuhinje (popis del).xls

ESPD - tehnologija kuhinje.xml

Obrazci ponudbe.docx

PZI_DSO Kresnice_tehnologija kuhinje_nacrt.pdf

PZI_DSO Kresnice_tehnologija kuhinje_tekst.pdf
Javno naročilo   Novogradnja Doma starejših občanov Kresnice 

Datum: 29.12.2021

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku javnega naročila Novogradnja Doma starejših občanov Kresnice .


Rok za oddajo ponudbe je 03.02.2022  do 09.00 ure.

Naročnik opozarja, da je potrebno ponudbeno dokumentacijo predložiti v elektronski obliki  in sicer preko informacijskega sistema e JN .

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 24.01.2022 do 12.00 ure.

Javno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap.št.   JN000007/2022-B01   ter v Dopolnilo k Uradnemu listu  Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap.št.

 2020/S 222-545055

DOKUMENTACIJA JN

Dokumentacije JN - DSO Kresnice - za objavo.pdf

OBRAZCI Word 

Obrazci ponudbe.docx

ESPD

ESPD - gradnja Kresnice.xml

DSO Kresnice.zip

Objava popravkov.zipJavno naročilo  Storitve  gradbenega nadzora in druge inženirske storitve ter koordinacijo VPD pri izvajanju investicije »Novogradnja Doma starejših občanov Kresnice »

Datum: 29.12.2021

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku javnega naročila Storitve  gradbenega nadzora in druge inženirske storitve ter koordinacijo VPD pri izvajanju investicije »Novogradnja Doma starejših občanov Kresnice » .


Rok za oddajo ponudbe je 03.02.2022  do 09.00 ure.

Naročnik opozarja, da je potrebno ponudbeno dokumentacijo predložiti v elektronski obliki  in sicer preko informacijskega sistema e JN .

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 24.01.2022 do 12.00 ure.

avno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap.št.  JN000006/2022-B01    ter v Dopolnilo k Uradnemu listu  Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap.št.

 2022/S 001-001158

Dokumentacija JN:

Dokumentacija JN - nadzor DSO Kresnice - za objavo.pdf

Obrazci Word

Obrazci ponudbe - nadzor.docx

ESPD

ESPD - nadzor Kresnice.xml

1. POPRAVEK Dokumentacije JN - nadzor DSO Kresnice - za objavo.docx

LETO   2020

Javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za novogradnjo Doma starejših občanov KRESNICE

Datum: 10.11.2020

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju v postopku izdelave natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Dom starejših občanov Kresnice. V okviru javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Dom starejših občanov Kresnice se izvaja tudi projektni natečaj v skladu z določili 40. člena v povezavi s točko a) prvega odstavka 100. člena   ZJN‐3.

Javno naročilo je poslano v objavo na portal javnih naročil in objavljeno pod zap.št. JN007075/2020-B01   ter v Dopolnilo k Uradnemu listu  Evropske unije, kjer je objavljeno pod zap.št.

 2022/S 001-000041


Rok za oddajo natečajnih elaboratov in ponudbe je 15.01.2021 do 12.00 ure.

Naročnik opozarja, da je potrebno del ponudbene dokumentacije predložiti v fizični obliki, del pa v elektronski, in sicer preko informacijskega sistema  e JN .

Udeleženci lahko z naročnikom kontaktirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 17.12.2020 do 15.00 ure.


Dokumentacija JN

Dokumentacija JN - DSO Kresnice.pdf

Natečajna naloga

DSO_natecajna naloga.pdf

Priloga 1: Geodetski posnetek območja (.dwg)

46-5-16.dwg - posnetek.dwg

Priloga 2: Izvleček iz OPPN Ribnik SB II, Studio 3, št. 735-16, oktober 2017

izvlecek-oppn-ribnik-sb-ii.zip

Priloga 3: Hidravlično hidrološki elaborat, Corus inženirj d.o.o., št. 034/17-102, maj 2017

Hidrološko hidravlični elaborat_IDZ.pdf

Priloga 4: Geološko geomehanske raziskave za projekt Ribnik SB II, Corus inženirj d.o.o., št. 066/18-101, marec 2018

GeološkoPoročilo_Ribnik OPPN SBII.pdf

Priloga 5:  Strateški načrt dostopnosti za občino Ajdovščina, Zavod DOSTOP, št. 01/06/18, september 2016

Graficna priloga strateskega nacrta dostopnosti.pdf

Strateski nacrt dostopnosti Ajdovscina.pdf

Z belo palico po mestu_web.pdf

Priloga_2_Infrastruktura_za_pesce_-_splosne_usmeritve_V1.00_podpis.pdf

Univerzalna_stanovanjska_graditev.pdf

Priloga 6: Tabela s površinami (.xlsx)

Tabela površin.xlsx

popravek tabele s površinami z dne 2.12.2020 v2.xlsx

ESPD

ESPD - DSO projekti.xml

Obrazci Word

Obrazci Word.docx


Objavljamo 1. popravek razpisne dokumentacije za javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za novogradnjo Doma starejših občanov Kresnice, objavljen pod JN 007575/2020-K02 z dne 15.1.2021.

1. POPRAVEK Dokumentacija JN - DSO Kresnice.pdf

2. POPRAVEK Dokumentacija JN - DSO Kresnice pdf.pdf

Obrazec kontakt Word popravljen.docx


POROČILO ZJN-3 2020.pdf