Sprejem v dom

Sprejem v dom

Za sprejem v Dom lahko zaprosijo državljani Slovenije, stari nad 65 let. Prošnjo za sprejem (izpolnjeni obrazci) lahko oddate osebno, po pošti ali po e-pošti: barbara.poljsak@dso-a.si  pred sprejemom je potrebno predložiti naslednje obrazce:

O prispeli vlogi in sprejemu v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. O svoji odločitvi Komisija prosilca pisno obvesti.

Za informacije v zvezi s sprejemom lahko pokličete socialno delavko Doma vsak delavnik med 9.00 in 14.00 uro na telefonsko številko 05 365 98 31.