Temeljni kamen za novi Dom starejših občanov Kresnice

objavljeno: 30 Mar, 2022

close

Temeljni kamen za novi Dom starejših občanov Kresnice

Temeljni kamen za novi Dom starejših občanov Kresnice je postavljen. Včerajšnji dan je bil za Dom starejših občanov Ajdovščina nekaj posebnega.
Po tem, ko nas je v novembru preteklega leta razveselila novica, da je bila prijava na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo uspešna, sta včerajšnji dan zaznamovala še podpis pogodbe z MDDSZ o sofinanciranju izgradnje in postavitev temeljnega kamna za novi Dom starejših občanov Kresnice. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa React-ER, za nadomestno novogradnjo doma starejših občanov, zagotovilo 12 milijonov evrov, Občina Ajdovščina je zagotovila brezplačno zemljišče, pokrila pa je tudi stroške projektne dokumentacije in bo poskrbela tudi za komunalno opremljanje zemljišča, del sredstev pa bo za investicijo zagotovil tudi Dom starejših občanov Ajdovščina. Sedaj je vse na red, da izbrani izvajalec GOI del KOLEKTOR KOLING d.o.o. v naslednjih dneh prične z deli.

DSO Ajdovščina